НовиниПринтирай

ОИК -Кюстендил организира в Сапарева баня информационна среща за представяне на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Областен информационен център - Кюстендил организира информационна среща, на която ще представи подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на 18.07.2019г. (четвъртък) от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Сапарева баня. Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР.  На информационната среща можете да зададете своите въпроси относно Вашето  бъдещо и успешно кандидатстване в процедурата! Заповядайте!