НовиниПринтирай

Сокобаня –сърцето на Сърбия, Сапарева баня - душата на България” - посланието, с което трансграничните общини да се наложат като балнео дестинации

 

 

Работна среща за представяне на съвместната Стратегия за развитие на туризма за периода 2019 - 2024 г. на трансграничните общини Сапарева баня, България и  Сокобаня, Сърбия се проведе в рамките на проект № CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм -  бъдещето на  здравето" .

Проектът се реализира съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-362/14.12.2017 г. между МРРБ  и община Сапарева баня", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 -2020.

 

Проектът е на обща стойност 567 968, 89 евро, със срок  за изпълнение  от 14 октомври 2017 г. до 14 октомври тази година.

На срещата беше обсъдена  разработената  план - програма към Стратегията, както и заложените в нея дейности, целящи създаването на съвместни комбинирани туристически продукти с различни форми на алтернативен туризъм - здравен туризъм (обединяващ балнео, СПА и уелнес услугите), планински, културен, летен и ваканционен туризъм, спортен, делови, гастрономически туризъм, фестивален и събитиен туризъм, еко, селски, религиозен туризъм и др.

В програмата са заложени приоритети, целящи подобряване на инфраструктурата, свързана с туризма като цяло, разширяване на разнообразието от предлагани туристически продукти и услуги, удължаване на туристическия сезон и постигане на целогодишна привлекателност, инвестиране в кадрите, заети в сферата на туризма и осигуряване на възможности за перспективно обучение и развитие, обединяване на ресурсите на двете общини в съвместни продукти за привличане на повече туристи за по-дълъг период от време.   

 На работната среща , проведена по метода „световно кафене" - гъвкава форма за провеждане на  дискусии по предварително     зададени  различни теми   от лекторите на събитието, касаещи  развитието на туризма  в двата трансгранични района   се  генерираха нови  предложения от участниците, които да залегнат в план-програмата за реализация  на стратегическия документ. В резултат от  проведеното събитие бе създадено  общо  послание  - „Сокобаня -сърцето на Сърбия, Сапарева баня - душата на България", което да бъде запазен бранд и да рекламира трансграничните балнео дестинации.

 

В рамките на срещата участниците се обединиха и около редица други нови идеи, които да допълнят план-програмата, а именно: залагане на дейности и събития, свързани с опознаване на местните традиционни кухни, експониране изкуството на местните занаятчии, Фестивал на кромид-лука в село Сапарево, развитие на конния и приключенски  туризъм, Фотографска седмица - Съкровищата на Сапарева баня и Сокобаня, реализиране на Фестивал на водата - съкровището на Сапарева баня и Сокобаня, обособяване на 10 туристически обекта, представени на карта, която посетителите на съответната туристическа дестинация получават като бонус и след като посетят съответния туристически обект, получават стикер за картата на туристическите обекти  и поощрителна награда.

В събитието взеха участие представителите на туристическия сектор в Община Сапарева баня, лекари, представители на СБР-Сапарева баня, НЧ "От извора - 2013", кинезитерапевти, както и представители на общинска администрация, сред които: г-н Калин Гелев - кмет, зам.-кметовете, председателя на Общински съвет, екипа за управление на проекта: инж. Е. Нешева - ръководител, инж. С. Недялкова - координатор, Любка Маргина - счетоводител. Сред официалните представители на община Сокобаня, окръг Зайчар, Сърбия бяха г-н Милованович - зам.-кмет, г-жа Весна Милованович - директор на Специализирана болница за рехабилитация за профилактика на белодробни заболявания, г-н Никола Николич и г-н Ивица Насковки -представители на сръбската общинска администрация.

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта  е отговорност единствено на Община Сапарева Баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.