НовиниПринтирай

Покана за работна среща по проект:CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм-бъдещето на здравето"


 

  Бюджетна линия No 2014TC16I5CB007-2015-1

Проект:"Балнеологичният туризъм-бъдещето на здравето"

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-362/14.12.2017г.


 

 

ПОКАНА

ЗА

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ:

 "БАЛНЕОЛОГИЧНИЯТ ТУРИЗЪМ- БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВЕТО"

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на дейност №4 „Разработка на стратегия за съвместно развитие на туризма", съгласно сключен договор за БФП: № РД-02-29-362/14.12.2017г. между   Министерство на регионалното развитие  и община Сапарева баня за реализацията на проект: № CB007.1.11.075: „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 -2020, приоритетна ос №1. устойчив туризъм,  специфична цел  1.1. „Туристическа привлекателност, Ви каним на работна среща, която ще се състои в рамките на два работни дни в периода 25.06.2019г. - 26.06.2019г. в Конферентната зала на  Хотел „Виа Лакус", находящ се на адрес: град Сапарева баня, ул. Лоза №30. Вашето присъствие е важно за нас и провеждането на събитието!

Приложение: Работна програма на срещата.

 

 

Калин Гелев

Кмет на община Сапарева баня