НовиниПринтирай

Протокол с класираните изпълнители, взели участие в V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

 

ПРОТОКОЛ

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА ЧЕТВЪРТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ- „САПАРЕВА БАНЯ 2018 - МОМА ПЕЕ ГОРА СЕ ЛЮЛЕЕ"

 

31 май, 1 и 2 юни 2019

ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

 

Днес  2 юни 2019г. в гр. Сапарева баня в залата на НЧ"Просветен лъч -1905", град Сапарева баня се състоя заседание на журито на  V-ти  Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2019 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

 

Председател: проф. ДФН Костадин Динчев

Членове:

1.Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

2.проф. Кирил Костов- преподавател и народен изпълнител

 

След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

 

1. Фолклорни ансамбли

На първо място - Културно-уметническо  дружество „Куд Вера Йоцик, град Македонска Каменица с ръководител Драго Лазаревски

 

2. Танцов състав за традиционен фолклор

 

3. Танцов състав за обработен фолклор


до 12г.


На първо място-  ДТС „Македонци" към  НЧ ,,Никола Вапцаров 2005", село Струма, община Сандански с  худ. ръководител Поли Димитрова

до 18г.

На първо място -  ДТС" Огнени ритми" към НЧ „Христо Ботев" 1886, град Ботевград с худ. ръководител г-н Костадин Банов

На второ място- ДТС „Царичина" към  Сдружение,, Рибарица" 2015, село Рибарица, общ. Тетевен с худ. ръководител г-жа Лиляна Дакова

 

 над  18г.

На второ място -   ТС" Рибарски бисери"  към Сдружение ,,Рибарица 2015", село Рибарица, община Тетевен с худ. ръководител  г-жа Лиляна Дакова

На трето място- ТС" Рипни, тропни", към НЧ ,,Пробуда 1916", село Мало село, община Бобовдол с худ. ръководител Бойко Седевчов

 

4.Клубове за народни  хора


На първо място - ТФ „Възраждане", село Продановци, община Самоков с худ.  ръководител г-жа Теменужка Ковачка

На  второ място - ТФ „Ритми", град Сапарева баня с  худ. ръководител г-н Радослав Новаков

На   трето място - ТФ „Ритми", село Мламолово с худ.  ръководител  г-н Радослав Новаков

 

5.Певчески състави за  традиционен  фолклор 


До 18г.

 

На първо място - ДФГ към НЧ "Народни будители -1926" , село Сапарево  с  худ. ръководител  г-жа Спаска Кудева

На първо място - Фолклорна фармация „ От Извора" към СУ 74- ТО „ Гоце Делчев", гр. София с худ. ръководител г-жа Маргарита Чорбаджийска

 

Над 18г. 

 

 На първо място -  МФГ „ Айдара-Мерак" към  НЧ ,,Арсени Костенцев 1980" , с. Изгрев, общ. Благоевград с худ. ръководител г-н Велин Марков

 На първо място-  ЖФГ към НЧ „Св. Климент Охридски 1926", село Склаве, община Сандански с худ. ръководител  г-н Методи Георгиев

На второ място - Певческа група ,,Възраждане" към  НЧ ,,Възраждане-2016", с. Продановци, общ.Самоков с худ. ръководител  г-жа Аделина Драганова

На второ място - Певческа група за автентичен фолклор „Джиги" към   НЧ ,,Просвета 55",  с.Джигурово, общ. Сандански с худ. ръководител г-жа Снежана Димитрова

 

 

6.Певчески състави за  обработен   фолклор 


До 18г.

   На първо място - ДТС ,,Горнополска песен" към НЧ ,,Пробуда 1923", с. Овчарци, общ.Сапарева баня 

На първо място - Детска фолклорна група към НЧ ,,Пробуда 1927", с. Самораново, общ. Дупница с худ. ръководител г-жа Силвия Гергинова

 

Над 18г.

 

На първо място-  Фолклорен ансамбъл „Сребърна пафта"  към МВР -София с  худ. ръководител  г-жа Маргарита Чорбаджийска

На първо място - Фолклорен състав „Люлинци"  към Културен център Люлин, гр. София с  худ. ръководител  г-н Алексей Лесички

На второ място -  ЖПГ „Рилски звуци" към НЧ ,,Христо Ботев" 1898, гр. Рила, общ. Рила с  худ. ръководител  г-н Иван Кацарски

На второ място -  ПГ към НЧ ,,Пробуда 1939", с. Яхиново общ. Дупница с худ. ръководител г-н Иван Бранков

 На трето  място - Смесена певческа група   към НЧ„Никола Вапцаров "2014, с. Тополница, общ. Петрич с худ. ръководител г-н Георги Иванов

На трето  място -  МФГ „Горнополска песен" към  НЧ ,,Пробуда1923", с.Овчарци, общ. Сапарева баня

 На трето  място -  ЖФГ „Калиманци" , село Калиманци към НЧ "Георги Казаков -1946" -село Калиманци, община Сандански с худ. ръководител Георги Пъхлев

На трето  място -  ФГ  за автентичен фолклор ,,Чернишки звуци" към НЧ ,,Гоце Делчев 1958", с. Черниче, общ. Симитли с худ. ръководител г-жа Галина Чивиева

 

 

7. Идивидуални изпълнители -традиционен фолклор

 

7.1.  Певци - ТРАДИЦИОНЕН фолклор

 

До 18г.

 

  На първо място - Мария Валентинова Иванова  към НЧ „ Виделина-1932"с. Широки дол, общ. Самоков

  На второ място - Ивона Димитрова към НЧ "Просветен лъч-1905" , град Сапарева баня

 

 

Над 18г.

 

На първо място- Теменужка Прашова към НЧ " Гоце Делчев 1958", село Черниче, община Симитли

 

 

7.2.  Певци - ОБРАБОТЕН фолклор

 

 

   До 18г.

На първо място -  Борислава Узунова към НЧ "Никола Вапцаров 2014",  село Тополница, общ. Дупница

На второ място - Спасимира Главучева  към НЧ ,,Арсени Костенцев 1980",  село Изгрев, община Благоевград

На второ място - Ива Кацарева  към НЧ "Пробуда 1923", село Овчарци, общ. Сапарева баня

На второ място - Дея Чучуганова към Клуб на жената „От извора-2013" , град Сапарева баня, общ. Сап. баня

На трето място - Никол Иванова към 144 СУ " Народни будители", град София, Столична община

На трето място- Емили Виячева  към НЧ "Пробуда 1927", село Самораново, общ. Дупница

 

7.3. КАМЕРНИ ГРУПИ 

 Над  18г.


На първо място - МФГ  към НЧ ,,Свети Климент Охридски 1926" , село Склаве, община Сандански с худ. ръководител г-н Методи Георгиев

На първо място - МФГ  „Голешовски фантове" , село Голешово, община Сандански с худ. ръководител  г-н Георги Дъскарев

На второ място - МПГ  НЧ ,,Никола Вапцаров 2005", с. Струма,  община Сандански  с худ. ръководител  г-н Живко Смилянски

На второ място - МФГ „Карналово" към НЧ "Гоце Делчев",  село Карналово, община Петрич с худ. ръководител г-н Стефан Корчев

На второ място - ЖФГ „Айдара- Мерак", село Изгрев, община Благоевград с худ. ръководител Велин Марков

На второ място - Женска група за автентичен фолклор  към НЧ "Народни будители 1926"",  село Сапарево с худ. ръководител г-жа Спаска Кудева

На второ място - МФГ  към  НЧ ,,Пробуда 1927", с. Самораново , общ. Дупница с  худ. ръководител г-жа Силвия Гергинова

На трето място - Квартет „Божур"  към НЧ ,,Христо Ботев 1934", гр. Божурище, общ. Божурище с худ. ръководител Георги Якимов

На трето място -  ЖФГ „Фантазия" към НЧ" Климент Охридски 1922", град Симитли с худ. ръководител г-жа Йорданка Докузова

На трето място -   ФГ „Спасовица" към  НЧ ,,Спасовица 2008", с. Николичевци с худ. ръководител  г-жа Спаска Методиева , общ. Кюстендил с ръководител Спаска Методиева

 

7.4.  Инструменталисти - ТРАДИЦИОНЕН фолклор


До 18год.

На първо място  - Мария Валентинова Иванова  към НЧ „ Виделина-1932"с. Широки дол, общ. Самоков

На първо място - Виктория Добрева към  НЧ " Миньор -  2006", град Бобов дол, община Бобов дол с худ. ръководители Димана  и Боян

 

Над 18год.

На първо място - Недко Косов- град Симитли

 

7.5.  Инструменталисти - ОБРАБОТЕН фолклор

До 18 год.

На първо място - Християн Рангелов- /гъдулка/  от   Детска школа за народни инструменти към НЧ "От извора-2013", град Сапарева баня с  худ. ръководител г-н Иван Начов

8.  Народни оркестри  

На първо място - Детска  школа за народни инструменти  към НЧ "От извора-2013", град Сапарева баня с худ.  ръководител г-н Иван Начов

 

9. ОБИЧАИ 

На първо място - ЖФГ към Пенсионерски клуб „Огражден", село Първомай, община Петрич с худ. ръководител г-жа Севда Веселинска

На второ място - Певческа група „Перуника" към НЧ ,,Светлина 1905", село Горно Сахране, община Павел баня с худ. ръководител г-жа Йовка Илиева

 

10.Словесен фолклор

 

До 18г.

 На първо място -  Мария Валентинова Иванова  към НЧ „ Виделина-1932"с. Широки дол, общ. Самоков

 

  Над  18г.

 На първо място -   Зоя Колева от град София

 

 11. Най-запазена носия /диплом/


На първо място - Народно Читалище „Просвета1928", с.Чарган, област Тунджа -Чаргански костюм

На първо място - ЖФГ „Калиманци" към НЧ "Георги Казаков -1946" -село Калиманци, община Сандански с худ. ръководител Георги Пъхлев

На първо място - ФГ „Спасовица"  към НЧ" „Спасовица 2008", село Николичевци, община Кюстендил с худ. ръководител г-жа Спаска Методиева

 

Специални награди:

 

 

1.   " Най-добър музикален съпровод" / статуетка +диплом/  - МФГ „Айдара-Мерак" към НЧ ,,Арсени Костенцев", село Изгрев, община Благоевград с худ. ръководител   г-н Велин Марков

 

2.    "Атрактивно изпълнение" / статуетка +диплом/ - Ивайло Романов- Пелето

 

3.   Награда за цялостен принос и съхранение на българския фолклор / статуетка+диплом/- Детска школа за народни инструменти и вокална група  „103 градусов хоровод" към НЧ"От извора-2013", град Сапарева баня  с  худ. ръководител г-н Иван Начов

 

4.     Награда на Кмета на Община Сапарева баня /статуетка+диплом и парична сума/ - ДТС „Ресиловче" към НЧ"Нов живот 1928", село Ресилово с худ.  ръководител г- Кирил Амбарков

 

5.   Награда на ТВ Родина-клип / статуетка+диплом+видеоклип/- Мария Валентинова Иванова  към НЧ „ Виделина-1932"с. Широки дол, общ. Самоков

 

6.    Награда от НЧ „От Извора-2013" / статуетка, диплом и парична сума/ - Културно-уметничко дружество „Куд Вера Йоцик", град Македонска Каменица, Република Македония с худ. ръководител г-н Драго Лазаревски

 

7.  Награда от „Сдружение Сапарева баня- 103 градуса- Паничище"  /статуетка+диплом +парична сума/- ФГ „Германея" към НЧ „Просветен лъч-1905", град Сапарева баня с худ. ръководител г-жа Стойка Костова

 

8.   Награда на доайена на танцовото изкуство за детски танцов състав- Костадин Руйчев /видеоклип / -  ДТС „Ресиловче" към НЧ"Нов живот 1928", село Ресилово с худ.  ръководител г- Кирил Амбарков

 

Специални награди/ дипломи/, присъдени и на:

Йоан Николов Иванов от село Горно Сахране, община Павел баня

Василка Якимова към НЧ"Николичевци" , село Николичевци  , община Кюстендил - най-възрастен участник

 

 

Председател: _______п      ________ заличено на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

                        /проф. Костадин Динчев/

 

 

Членове:

 

 

1. _______п________ заличено на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

 

 /Кирил Бельов- хореограф и артмениджър/

 

 

 

2._______п________ заличено на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД

 /проф. Кирил Костов/