Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-47/24.04.2019г. за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.