НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-210/ 16.04.2019 г. на кмета на общ. Сап. баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 062, подотдели 60-а от ЛФ за 2019г.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.