НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-209/ 16.04.2019 г. на кмета на общ. Сап. баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 061, подотдели 167-з от ЛФ за 2019г.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.