НовиниПринтирай

Протокол от работата на комисията от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 062, подотдели 60-а от ЛФ за 2019 г. на територията на Общинско лесничейство гр. Сап. баня

Протоколът е достъпен в прикачения файл.