НовиниПринтирай

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ, насрочени на 26 май 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На  основание   чл.91,   ал.1 и ал.4   от  Изборен  кодекс  и  във връзка с Решение  №150- ЕП от 11.04.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.,  Ви   каня  на 18.04.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа    в кабинета на Кмета на  Община Сапарева баня   на  консултации  за сформиране съставите  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

В   съответствие   с   изискванията   на   Решение  №150-ЕП от 11.04.2019г.   на ЦИК   е   необходимо     да   представите   следните документи:

1.Заверено  от  партията  копие  от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на  лицата, представляващите партията или коалицията.

2. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

 3.Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от  партиите и коалициите лица за състави на СИК.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ