НовиниПринтирай

Протокол от работата на комисия и Заповед на кмета на община Сап. баня за спечелил открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №060, подотдели 52 „г

Протоколът и Заповедта  са достъпни в прикачените файлове.