Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Публично обявяване на Заявление от управителя на " Терма" ЕООД, град София за издаване на разрешително за водовземане на мин. води

Съобщението е достъпно в прикачения файл.