НовиниПринтирай

Протокол №1 от работата на комисията от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №057, подотдел 56-д с общо стояща маса 2110куб.м. от ЛФ'2019

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

Протокол №1 (1.30 MB)