НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-37/28.01.2019г. на кмета на общ. Сапарева баня за класиране на кандидатите и определяне на купувач в публичeн търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 057, подотдел 56-д от ЛФ 2019

Заповедта е достъпна в прикачения файл.