НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 34/ 24.01.2019г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 058, подотдел 103-и, с общо стояща маса по сортиментен лист 1230 куб.м от ЛФ

Заповедта е достъпна в прикачения файл.