НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до ЕМИЛ КИРИЛОВ ЛАЗОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Емил Кирилов Лазов с адрес: гр.Сапарева баня, ул. Момина сълза № 21, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък МПС № 3202-1 /20.12.2017г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове. Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до „МЕЧО ТУР" ЕООД


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„МЕЧО ТУР"ЕООД с Булстат 201768186 и адрес: гр. Банско, ул. Гоце Делчев № 12 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за туристически данък № 3472-1 / 21.06.2018г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до АЛЕКСАНДЪР ТИМКОВ РАЙНОВНа основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Александър Тимков Райнов с адрес: гр. Дупница, ул. Трети Гвардейски полк № 12, вх.Б, ет. 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3359-1 / 18.04.2018г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до „СТАР ПЪТ" ООД

 


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„СТАР ПЪТ" ЕООД с Булстат 175009861 и адрес: гр. София, ул. Христо Ковачев №12 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3479-1 / 21.06.2018г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до „НОРД 2" ЕООД


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„НОРД 2" ЕООД с Булстат 202212790 и адрес: гр. Сапарева баня, ул. Иглика № 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане затуристически данък № 3471-1 / 21.06.2018 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до Сдружение „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПАНИЧИЩЕ"


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Сдружение „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПАНИЧИЩЕ" с Булстат 109561982 и адрес: гр. Сапарева баня, ул. Германея № 6 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3454-1 / 20.06.2018 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до „НИКОЛ ММ" ООД

 


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„„НИКОЛ ММ" ООД с Булстат 201568680 и адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 15, вх.А, ет. 3, ап. 15, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3468-1 / 21.06.2018 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.