НовиниПринтирай

Кметът на община Сапарева баня днес официално даде старт на строително –монтажните работи на градски парк ”Николай Хайтов” и изграждане на резервоар за минерална вода с обем 1000м3

С шампанско и много положителни емоции днес се проведе  официалната церемония „първа копка"  по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между МРРБ- Управляващ орган на  на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня-Бенефициент, съгласно  който ще бъде финансирана реконструкцията на градски парк 'Николай Хайтов", която включва изграждане на спортно съоръжение/ футболно игрище/; съоръжение за достъп за хора с увреждания;санитарен възел за посетители, детски площадки, тематично свързани с   планинския туризъм и други спортове. Реконструкцията на парковото пространство включва още и озеленяване на парка с подходящи дървесни   видове и поставяне на нови информационни табели за популяризиране на парка, както и конструиране на  осветление на футболното игрище, тоалетна и увеселителните съоръжения.Продължителността на проекта е 22 месеца, а партньор на Бенефициента - община Сапарева баня  от сръбска страна е община Сокобаня,окръг Зайчар.

 

Още един значим обект за община Сапарева баня, който ще бъде финансиран от Инвестиционна програма минерални води към Национален доверителен екофонд и съфинансиран от общината по проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня" „   бе официално  открит  днес с церемонията „първа копка". Проектът включва изграждането на резервоар за минерална вода с обем 1000м3   с 2 броя камери с вместимост по 500 м3 всеки, изграждане на довеждащ водопровод от каптажната шахта на сондаж 1 ХК до новопроектирания резервоар, реконструкция  на помпената станция на устието на сондажа и изграждане на 3 ревизионни шахти. 

 

На  официалните церемонии  „първа копка" присъстваха официалните представители на община Сокобаня- партньор по проекта: зам. кмета г-н Владимир Милованович и негови колеги, г-жа Радослава Чеканска- народен представител, д-р Матей  Попниколов- зам.- областен управител,председателя на ОбС Сапарева баня- г-н Иван Куйов, зам.кметовете инж. Евелина Нешева и  Славчо Коларски,представители на общинска администрация Сапарева баня, представители на Национален доверителен екофонд,  както и  представителите на фирмите изпълнители и строителните надзори, и граждани.

 

По традиция бе  отслужен тържествен водосвет   за здраве и успешно завършване на обектите, а   бутилки със шампанско разбити лично от кмета на общината, поляха първите копки на обектите. Кметът Калин Гелев сподели, че общинска администрация Сапарева баня изпълнява задълженията си изключително отговорно  при осъществяването на проекта  за изграждането на резервоар за мин. вода под зоркия надзор на НДЕФ, с ясното съзнание, че той е свързан с редица ползи за населението на цялата община.Кметът заяви,че с реализацията на този обект  община Сапарева баня ще подобри  и разшири ефективното използване на ресурсите от минерални води, изпълнявайки нормативните изисквания за поддържане в добро състояние на инфраструктурата за минерални води, в т.ч. за измерване на водоползването.

 

Всички присъстващи официални гости бяха поздравени от  малките таланти  на  ДГ „103 градусов хоровод" към НЧ „От извора-2013" с худ. ръководител Иван Начов, а  красивите момичета,облечени  в традиционни носии  почерпиха по стара българска традиция всички присъстващи с питка, мед и сол- символ на топло гостопримество.

 

Реализацията  и на двата проекта са в изпълнение на заложените специфични цели и мерки в Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на община Сапарева баня.