Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за представена информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за „Закупуване и монтаж на поточна линия за производство на пелети“ в ПИ № 045132, в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, с възложител: „ВАЛЯВИЦА ВВМ” ЕООД

                                                                 СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Сапарева баня информира за представена информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за „Закупуване и монтаж на поточна линия за производство на пелети“ в поземлен имот № 045132, в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, с възложител: „ВАЛЯВИЦА ВВМ” ЕООД.


Съобщение за постъпилата информация е поставено за обществен достъп на информационното табло на Общинска администрация гр.Сапарева баня на 16.10.2018г. 
за период от 14 дни.

 
 Информацията по Приложение № 2 се намира в дирекция „БУТУСДЕМППОД”.Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня и в кметството на с. Сапарево.