Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-83/10.08.2018г. за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движението на територията на община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.