Общински съвет > Декларации по чл.12 от ЗПУКИПринтирай

Декларации по чл.35,ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Декларациите на служителите на Общинска администрация Сапарева баня са достъпни в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Декларация_Динева (512.66 KB) Декларация_Лазова (503.03 KB) Декларация_Гелева (513.49 KB) Декларация_Мутавджийска (503.53 KB) Декларация_Коритаров (534.69 KB) Декларация_Шукадарова (498.37 KB) Декларация_Недялкова (549.45 KB) Декларация_Велинова (530.47 KB) Декларация_Калдръмова (514.12 KB) Декларация_Джоргова (512.54 KB) Декларация_Туйова (534.14 KB) Декларация_Колев (485.81 KB) Декларация_Джерманска (394.07 KB) Декларация_Пискулийски (540.37 KB) Декларация_Ж.Джоргова (502.75 KB) Декларация_Йовева (508.44 KB) Декларация_Н.Кьосева (515.18 KB) Декларация_Димитрова (495.88 KB) Декларация_Алащинов (528.43 KB) Декларация_Няголов (542.03 KB) Декларация_Гладников (524.97 KB) Декларация_Деянова (475.86 KB) Декларация_Георгиева (525.18 KB) Декларация_Гиздова (420.53 KB) Декларация_Базиргянова (514.43 KB) Декларация_Михалкова (502.94 KB) Декларация_Маргина (593.74 KB) Декларация_Евстратиева (484.97 KB) Декларация_Д.Димитрова (517.37 KB) Декларация_Темелакиева (484.76 KB) Декларация_Иванов (505.80 KB) Декларация_Митрин (502.98 KB) Декларация_Й.Базиргянова (526.90 KB) Декларация_Д.Кьосева (496.04 KB) Декларация_Митина (527.29 KB) Декларация_Джаджаров (548.58 KB) Декларация_Лазов (526.43 KB) Декларация_Вуков (504.55 KB) Регистър на подалите декларациите (84.50 KB) Регистър на неподалите декларации (34.50 KB)