НовиниПринтирай

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА ЧЕТВЪРТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ- „САПАРЕВА БАНЯ 2018

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА ЧЕТВЪРТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ- „САПАРЕВА БАНЯ 2018 - МОМА ПЕЕ ГОРА СЕ ЛЮЛЕЕ"

 

26.05-27.05.2018г.,

ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

 

Днес 27.05.2018г. в гр. Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера" се състоя заседание на журито на Четвърти Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2018 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

 

Председател: проф. Костадин Динчев

Членове:

1.Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

2.Севделина Спасова - музикален педагог и изпълнител

 

След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

 

1. Фолклорни ансамбли

х

 

 

Самодейни ансамбли

х

 

Професионални ансамбли

х

  

Детски ансамбли  до 10 години

х

 

Детски ансамбли  до 18 години

На първо място - ДФТА " Искрица" към НЧ " Витоша-1951" с ръководител г-жа Евгения Гордиенко

 

2. Танцов състав за обработен фолклор

 

До 10г.

На първо място -  Школа  за народни танци към НЧ" Просвета  1903", град Бобов дол  с худ. ръководители: Бойко и Александър Седевчови

До 18г.

На първо място -  ДТС" Разметанче" към  НЧ,,Просвета-1903",гр. Бобов дол, общ. Бобов дол с худ. ръководители: Бойко и Александър Седевчови, а престижното

 

На  второ място -    Културно уместническо дружество " Вера Йоцик " с ръководител Драго Лазаревски  от Македонска Каменица, Република Македония

 

Над  18г.

На първо място -  ТС "Рипни, тропни" към  НЧ "Пробуда 1916", село Мало село, община Бобов дол с худ. ръководител  Бойко Седевчов.

 

3.Клубове за народни  танци

На първо място -  Клуб за народни танци и хора "Рила" с худ. ръководител   Кирил Амбарков

 

4.Певчески състави за  традиционен  фолклор 

Над 18г. 

 

 На първо място- ЖФГ "Здравец" към НЧ" Христо Ботев 1903", село Радуил, община Самоков с худ. ръководител Мария Стоянова;

 

 На първо място- ЖФГ „ към НЧ "Петър Берон 2008", село Лебница, община Сандански с худ. ръководител Славка Бърдарова

 

На второ място - ЖФГ към за автентичен фолклор към НЧ „Народни будители- 1926" село сапарево, община Сапарева баня с худ. Ръководител Спаска Кудева

 

На второ място - ЖФГ към НЧ ,,Христо Градечлиев" с.Селце, общ.Каварна с худ. ръководител Невелина Василева

 

На второ място - Смесена група за автентичен фолклор НЧ ,,Прогрес 1939", с. Старцево  с худ. ръководител Николай Бодуров

 

На трето  място - Женска фолклорна група  към НЧ ,,Пробуда 1916", с. Мало село, общ. Бобов дол с худ. ръководител Снежана Вельова

 

На трето  място - Мъжка фолклорна група  към НЧ „ Доктор Петър Берон 2008" , с. Лебница, общ. Сандански с худ. ръководител Андон Дюлгеров

 

 

5.Певчески състави за  обработен   фолклор 

 

До 18г.


На първо място- ДНХ към  Народно Читалище „Светлина-1942" с.Плоски, община Сандански с худ. ръководител Кирил Гегов

На второ място- Детска фолклорна група към НЧ ,,Пробуда 1927", с. Самораново, общ. Дупница с худ. ръководител Силвия Гергинова

 

На трето  място - Школа за народно пеене,,Пъстра китка" към "НЧ,,Просвета-1903", гр. Бобов дол, общ. Бобов дол с худ. ръководител Орлин Делибалтов

 

 

Над 18г.

 

На първо място- Вокална група за обработен фолклор към Пенсионерски клуб, гр. Златица, общ. Златица с худ. ръководител Маестро Кузман Кузманов

 

На първо място- Женска певческа група към  НЧ ,,Надежда", с. Първомай, общ. Петрич с худ. ръководител Верка Паловска

 

На второ място- Певческа група към НЧ „Никола Вапцаров 2014г", с.Тополница , община Петрич с худ. ръководител Георги Иванов

 

На второ място- Мъжка фолклорна група ,,Голешовски фантове"  , с.  Голешово общ. Сандански с худ. ръководител Георги Дъскарев

 

На трето  място - Фолклорен ансамбъл ,,Горнополска песен" към НЧ ,,Пробуда", с. Овчарци, общ.Сапарева баня с худ. ръководител Радка Лазарова

 

На трето  място - Озеровска мъжка вокална група към НЧ ,,Светлина 1999", гр. Червен бряг, общ. Червен бряг с худ. ръководител Христо Христов

 

На трето  място - Мъжка фолклорна група „Бистришки извори" към Народно читалище „Светлина 1927г.", с. Бистрица, общ. Дупница с худ. ръководител Красимир Кирилов

 

 

6. Идивидуални изпълнители -традиционен фолклор

 

На първо място- Виктория Добрева към НЧ" Миньор 2006", град Бобов дол дол с худ. ръководители Димана и Боян Боянови

 

На второ място- Габриела Дамянова към Клуб на жената ,,От извора",  гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с худ. ръководител Гюлка Пехливанска

 

На трето  място - Дея Чучуганова към Клуб на жената ,,От извора",  гр. Сапарева баня

, общ. Сапарева баня с худ. ръководител Гюлка Пехливанска

 

 

 7. Певци традиционен фолклор

 Над 18г.

На първо място- Красимира Мемова към НЧ" Прогрес 1939", село Старцево,с худ. ръководител Николай Бодуров;

 

 

Група до 18г.

 

Х

 

Група над 18г.

Х

 

8. Певци обработен фолклор

 

 

До 18г.

 

 

 На първо място- Емили Виячева  към НЧ "Пробуда-1927", село Самораново, община Дупница  с  худ. ръководител г-жа Силвия Гергинова  

На второ място- Захари Михайлов към НЧ „Светлина 1942", село Плоски, община Сандански с худ. ръководител Кирил Гегов

На трето  място - Мейси Георгиева към към НЧ "Пробуда-1927", село Самораново, община Дупница  с  худ. ръководител г-жа Силвия Гергинова  

 

Над 18г.

 

На първо място- Спаска Борисова от село Ресилово, община Сапарева баня

На първо място- Веселина Стойчева към Пенсионерки клуб ,,Ален мак", град Перник

На второ място- Елена Бошова към Народно читалище „Светлина 1927г.", с. Бистрица, общ. Дупница с худ. ръководител    Гергана Спасова

На трето  място - Наталия Еленкова към НЧ"Пробуда 1923", село Овчарци с худ. ръководител Радка Лазарова

На трето  място - Венета Югова  към НЧ" Пробуда 1927, село Самораново ,община Дупница с худ. ръководител Силвия Гергинова

 

9.Инструменталисти

 

До 18г.

На първо място- Християн Рангелов към НЧ"От извора-2013" с худ.ръководител Иван Начов

Над 18г.

Васил Иванов Маринков- тамбура  от  село Големо село ,община Бобов дол

 

 

 

10.Инструменталисти -обработен фолклор

 

До 18г.

х

Над 18г.

Х

 

 

11. Народни оркестри

На второ място-  Оркестър Веселина от  гр. Перник, кв. Даскалово, общ. Перник  с худ. ръководител Димитър Павлов

 

 

12. Обичай

 

На първо място- Женска певческа група за автентичен фолклор ,,Здравец" към НЧ ,,Отец Паисий 1927" с. Левуново, общ. Сандански с ръководител Мая Стоименова

 

13.Словесен фолклор

 

До 18г.

 На първо място-  Арт студио "Усмивка" към ОУ ,,Свети, свети Паисий Хилендарски", гр. Кюстендил с ръководител Николай Керацинов

  Над  18г.

 На първо място-  Веселина Бойчева от село Логодаж, община Благоевград

На второ място-   Величка Андреева  към Пенсионерски клуб „никола вапцаров", град Перник

На трето място- Лозенка Янкова и Катя Мирчева от село Селище, община Благоевград

 

14.Най-запазена носия- Иванка Велинова към  НЧ" Спасовица 2008", село Николичевци, община Кюстендил

 

15.Специални награди/ статуетки/

 

15.1. " Най-добър музикален съпровод"  - Иван Наумов  към  НЧ "От извора-2013" ,  град Сапарева баня

 

15.2. "Най-атрактивно изпълнение" - Недко Косовки към НЧ " Климент  Охридски 1927", град Симитли   

 

15.3. Награда на Кмета на Община Сапарева баня /статуетка + парична награда/

 Детски фолклорен ансамбъл ,,103 градуса" към НЧ "От извора-2013" с худ. ръководител     Иван Начов 

 

15.4. Награда на доайена на танцовото изкуство - Костадин Руйчев /клип /+статуетка

 ДФТА " Искрица" към НЧ " Витоша-1951", град София с ръководител г-жа Евгения Гордиенко

 

15.5. Награда на НЧ „От Извора 2013" /статуетка + парична награда/

  МФГ " Войводите" към НЧ"Никола Вапцаров-1927" , село Мосомица, община Гоце Делчев с худ. ръководител Никола  Донков

 16.Награда на ТВ Родина - клип

Виктория Добрева към НЧ" Миньор 2006", град Бобов дол с худ. ръководители Димана и Боян Боянови

 

17.Специални награди/ диплом/, присъдени и на:

1.ФГ  "Фантазия към " НЧ ,,Климент Охридски" , град Симитли, община Благоевград с худ. ръководител Недко Косов;                                      

2.МДФ "Демос" при организация на слепите , град Кюстендил;

3. Група за автентични песни"Детелина"  към НЧ "Отец Паисий 1919",  град Сандански с худ. ръководител  г-жа Бояна Милушева;

4.Група за автентични песни "Стримона" към НЧ"Отец Паисий 1919", град Сандански с худ. ръководител Илинка Маникатова ;

5. Дует Йорданка Искровска и Милчо Порожанов към Организация на слепите , град Кюстендил.

 

 

ИЗГОТВИЛ:.......................                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................

                      /И. Наумов/                                                                                    /Е. Джокина/

 

 

Прикачени файлове

Протокол на журито (1.07 MB)