Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. № Д-58 от 29.05.2018г. относно приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня

Докладната записка и тарифата са достъпни в прикачените файлове.