Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление до засегнатото население за изготвена информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС инвестиционно намерение за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с.Ресилово”

 

О Б Я В А

    До заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,      

    ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1

 

   С Ъ О Б Щ А В А Т

 

На засегнатото население, че има изготвена Информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС инвестиционно намерение, за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с.Ресилово", в поземлен имот с номер 009290 по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня.

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в (РИОСВ), гр. Перник, на адрес: ул. "Благой Гебрев" № 15, ет.1