Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за инвестиционно намерение за „Път II „Дупница – Самоков”, участъци ат км.42+263.20 до км 59+071.66 и от км.62+921.62=62+920.62 до км 78+633.13 – Основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение при км 59+062.65

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за „Път II „Дупница - Самоков", участъци ат км.42+263.20 до км 59+071.66 и от км.62+921.62=62+920.62 до км 78+633.13 - Основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение при км 59+062.65, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура".

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 30.04.2018 година.