Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за обект: „Басейн за обществено ползване в УПИ, парцел VIII – 2351, кв.101 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. № 65365.601.245

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Басейн за обществено ползване в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII - 2351, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.245 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и водопровод за минерална вода от Сондаж №1ХГ от НМВ Сапарева баня", с Възложител „ВИКЕЯ ВИЛИДЖ" ЕООД .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 23.04.2018 година.