Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за „Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване на с.Сапарево, община Сапарева баня в участък 1776.50 до км.3054.80 ”, минаващ през поземлен имот с идент. № 65365.210.90 и 65365.210.995

OБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за „Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване на с.Сапарево, община Сапарева баня в участък 1776.50 до км.3054.80 ", минаващ през поземлен имот с идентификатори № 65365.210.90 и 65365.210.995 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 23.03.2018 година.