НовиниПринтирай

Започва реконструкцията на парк "Николай Хайтов" в гр. Сапарева баня в рамките на проект "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето"

Цялостно обновяване на парк "Николай Хайтов", изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетители, както и обособяване на футболно игрище и площадки за деца са част от дейностите, предвидени в рамките на проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", който община Сапарева баня реализира съвместно със сръбската община Сокобаня в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014 - 2010 г.  Основната стратегическа  цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

 

По проекта е предвидено и изграждане на осветление, озеленяване на парка "Николай Хайтов" с подходящи дървесни видове, както и поставяне на табели за популяризирането му.

 

Официалният старт на проекта беше даден вчера, 26.03.2018 г., на встъпителна пресконференция, в която участие взеха кметът на Община Сапарева баня Калин Гелeв, зам.-кметът Славчо Коларски, председателят на общинския съвет Иван Куйов, както и екипът за управление на проекта от страна на община Сапарева баня - инж. Евелина Нешева, инж. Силвия Недялкова и Любка Маргина. На събитието присъстваха и представители на сръбската община Сокобаня: Владимир   Милованович- зам.-кмет, ръководителят на проекта  Борислав Вулич, неговия помощник консултант Александър Ристин и техническият сътрудник Ивица Насковски.

 

По проекта ще бъде обновен и сръбския парк Banjica, като е предвидена рехабилитация на парковите алеи, изграждане на тартанова пътека за бягане и съоръжение за достъп на хора с увреждания, както и озеленяване на парка.

 

Основната цел на проекта е да се повиши привлекателността на балнеологичните и спа дестинации в България и Сърбия. Целевите групи са местни доставчици на туристически услуги, доставчици на здравни услуги и институции за постоперативно лечение, регионални и национални туристически организации. Конкретните ползватели на резултатите от изпълнението на проекта се предвижда да бъдат жителите на двата града, туристи и посетители, както и пациенти с невролгични, ортопедични и кардио и белодробни заболявания.


В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да бъде разработена  и Стратегия за съвместно развитие на двата курортни града - Сапарева баня и Сокобаня, която ще има за цел постигането на две основни цели:

- идентифициране на силните и слабите страни на туристическите града по отношение на услуги, настаняване, отдих и т.н.;

- да определи целевите доставчици на здравни услуги в областта на ортопедичните, неврологичните, сърдечно-съдовите заболявания и т.н. от двете страни, на които да бъдат разпространени рекламните материали.

 

Крайният срок за приключване на дейностите е 14.12.2019 г., а стойността на проекта е 522167,63 евро.

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на  уебсайта  е отговорност единствено на Община Сапарева Баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

 

 

Прикачени файлове

Press release_ENG (155.00 KB)