Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до засегнатото население, че има инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел с балнеолечебен център за целогодишно ползване”, находящ се в УПИ, парцел V – За хотел, басейн и паркинг, кв.126 по регулационния план на гр.Сап. баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел с балнеолечебен център за целогодишно ползване", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - За хотел, басейн и паркинг, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня , с Възложител „Рила Мегатур" ООД .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 15.03.2018 година.