Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

ОБЯВЛЕНИЕ ДО EТ „ВАЛЕНТИН КЮРЧИЙСКИ – ВАЛДАНИ – ДАНИЕЛА ГОГОВА”

OБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има изготвена информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение „Изграждане на бензиностанция в поземлен имот /ПИ/ 002012, м. „Стопански двор" в землището на с. Сапарево, общ. Сапарева баня", с възложител ЕТ „ВАЛЕНТИН КЮРЧИЙСКИ - ВАЛДАНИ - ДАНИЕЛА ГОГОВА" .

 

Изготвената информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 21.02.2018 година.