НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до СТОИЛ КИРИЛОВ БОГДАНОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стоил Кирилов Богданов с адрес: с. Сапарево,   че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3173-1 /05.12.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до „МИБО-М 2000"

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„МИБО-М 2000" с Булстат 200367945 и адрес:  гр. Сапарева баня, ул. Отец Паисий № 26 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и такса пазари  № 3152-1 / 22.11.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ХРИСТО НАЙЧОВ ИВАНОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Христо Найчов Иванов с адрес:  гр.София, жк. Манастирски ливади, бл. 33, вх. В, ет. 3, ап. 39,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3075-1 / 14.06.2017 г
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА КОЛАРОВА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Силвия Пламенова Коларова с адрес:  гр. Дупница, жк. Елица, бл. 51, ет. 4 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3166-1 / 27.11.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

  

Съобщение до ИВАН ЙОРДАНОВ КAРПУЗОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Иван Йорданов Кaрпузов с адрес:  гр. Дупница, жк. Елица, бл. 48, ет. 1, ап. 1,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци  № 3248-1 / 16.01.2018 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ВАСИЛ ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Васил Григоров Николов с адрес:  гр. Дупница, жк. Бистрица, бл. 3, вх. Г, ет. 4, ап.11, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3211-1 / 10.01.2018 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ГЕОРГИ ВАСИЛИЕВ КАЦАРСКИ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Василиев Кацарски с  адрес:  с. Овчарци, ул. Липа № 9 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък моторни превозни средства    № 3223-1 / 10.01.2018 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ГЕОРГИ МАНОЛОВ ВЕЛИНОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Манолов Велинов с адрес: с. Овчарци, ул. Панайот Волов № 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък  недвижими имоти, такса битови отпадъци  и данък МПС № 3227-1/11.01.2018 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до АСЕН ВАСИЛЕВ КАЦАРСКИ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Асен Василев Кацарски с  адрес: с. Овчарци, ул. Мановица № 7 ,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС  № 3605-1 / 10.01.2018 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до БОЯН МИЛАНОВ ЛЕСИЧКОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Боян Миланов Лесичков с  адрес:  с. Овчарци, ул. Иван Рилски  № 12 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък  данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3208-1/ 10.01.2018 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЯНЕВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Николай Кирилов Янев с адрес: с.Сапарево, ул. Паисий № 35, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3178-1 / 05.12.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.