НовиниПринтирай

Списъци на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за общо и индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ

Списъците  на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за общо  и индивидуално ползване са достъпни в прикачените файлове.