Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за изграждане на „Подземен склад за строителни материали", в поземлен имот с номер 001183, по КВС землище с.Ресилово, община Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Подземен склад за строителни материали", в поземлен имот с номер 001183, по КВС землище с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител „КАМИ - 93" ЕООД

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 23.01.2018 година.