НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

 

Съобщение до АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДУКОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Александър Николов Дуков с адрес: гр. Сапарева баня, ул. Фенерка № 3,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1216-1 /29.09.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до „РИЛА ХОТЕЛС - ИВ"

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„РИЛА ХОТЕЛС - ИВ" с Булстат 201782200 и адрес:  гр. Дупница, жк. Развесена върба бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 32 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък моторни превозни средства  № 3140-1 / 17.10.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ДАНИЕЛА РАШОВА ПЕТРОВА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Даниела Рашова Петрова с адрес:  гр.Бургас, жк. Славейков, бл. 79, вх. 2, ет. 3,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3054-1 / 13.06.2017 г
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до МАРИЯ ЙОРДАНОВА КАЛДРЪМОВА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Мария Йорданова Калдръмова с адрес:  с. Ресилово, ул. Трети март № 3 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3079-1 / 15.06.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до „ВЪЗРАЖДАНЕ 1"

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„ВЪЗРАЖДАНЕ 1"с Булстат 131321140 и адрес:  гр. София, ул.Пиротска № 3,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци  № 3146-1 / 22.11.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до АНИ ДИМИТРОВА ПЕТРИНА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Ани Димитрова Петрина с адрес:  гр. София, ул. Буземска № 13, вх. В, ет. 1, ап.80, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3161-1 / 27.11.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Даниел Георгиев Здравков с  адрес:  гр. Сапарева баня, ул. Победа  № 20 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък моторни превозни средства    № 3193-1 / 05.12.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ГЕОРГИ МИЛАНОВ ЛЕСИЧКОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Миланов Лесичков с адрес: с. Овчарци, ул. Лозана № 9, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък  недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3181-1/05.12.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ОГНЯН ВЕЛКОВ СЪРБЕВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Огнян Велков Сърбев с  адрес: гр. София, жк. Обеля, бл. 227, вх. А, ап. 11, ет. 4 ,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3156-1 / 27.11.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ЦУПАРСКА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Емилия Йорданова Цупарска с  адрес:  гр.София, ул. Родопи  № 49 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък  данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3154-1/ 23.11.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до РАЙКА ЙОРДАНОВА ЗЛАТИНОВА

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Райка Йорданова Златинова с адрес: гр.София, жк. Красна поляна ІІ част, бл. 41, вх. Б, ап. 18, ет. 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 3157-1 / 27.11.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ВЕНЧО ИВАНОВ ЙОВЕВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Венчо Иванов Йовев с адрес: гр. Бобов дол, ул. Иван Вазов  № 1Г, вх. А, ап. 15, ет. 4, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3199-1/05.12.2017г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.