Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за ремонт на помещенията на действащия ФСМП гр.Сапарева баня, с площ 148.34 кв.м, представляващ обект с идентификатор № 65365.601.941.10.1 с Възложител Министерство на здравеопазването

 

OБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за ремонт на помещенията на действащия ФСМП гр.Сапарева баня, с площ 148.34 кв.м, представляващ обект с идентификатор № 65365.601.941.10.1 и преустройство на помещения с обща площ от 85.67 кв.м, представляващи самостоятелни обекти с идентификатори 65365.601.941.10.2 и 65365.601.941.10.3 с предназначение „За здравни и социални услуги" в  „Периферен филиал за спешна медицинска помощ", с Възложител Министерство на здравеопазването.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 15.12.2017 година.