Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-88/16.11.2017г. за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.