Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-87/16.11.2017г. за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.