Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №Д-86/16.11.2017г. за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси, цени и услуги на територията на община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.