НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до БОРИСЛАВ ТРАЙКОВ НАЧЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Борислав Трайков Начев: гр. София, жк. Дървеница, бл. 33, вх. А, ап.1, ет.1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3046-1 / 13.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ПЛАМЕН БОРИСОВ ГАЛЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Пламен Борисов Галев с адрес: с. Ресилово, ул. Хан Крум № 25 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3039-1/ 23.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СТЕФАН ИВАНОВ ЯНКОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стефан Иванов Янков с адрес: гр.София, ул.Добрила № 1, ет. 2, ап.7, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3038-1 / 23.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЙОРДАН РАЙКОВ ГЮВИЙСКИ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Йордан Райков Гювийски с адрес: гр Дупница, ул. Неофит Рилски № 44 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3098-1/ 15.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Миглена Йорданова Еленкова с адрес: гр.Сапарева баня , ул.Гюрица № 8 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства № 3089-1 / 15.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ЙОРДАН ИВАНОВ КАЛВИН


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Йордан Иванов Калвин с адрес: гр.София, жк..Илинден, бл146, вх. Д, ет.5, ап.107 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3087-1 / 15.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА САПАРЕВСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Елеонора Василева Сапаревска с адрес: гр. София, жк. Люлин, бл. 619, вх. А, ет.3, ап. 21, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3053-1 / 13.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

Съобщение до ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ДЖОРГОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Валентин Любенов Джоргов - с адрес: гр.Благоевград, жк. Ален мак, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 4 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 2099 -1 / 16.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Иван Цветанов Иванов с адрес: гр.Дупница, жк. Възход, бл. 2, ет. 1, ап. 6 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 2096- 1 / 16.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ВАСИЛЕНА АТАНАСОВА ГРОЗДЕНИНА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Василена Атанасова Грозденина с адрес: гр.Сапарева Баня, ул."Паничище" № 39 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък превозни средства № 1378 -1 / 09.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МАНТАРКОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Николай Йорданов Мантарков с адрес: гр .Дупница, жк. Химик, бл. 10, ап. 5, ет. 2 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 2081 -1 / 16.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК