НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до КРАСИМИР КИРИЛОВ МИЛТАНОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Красимир Кирилов Милтанов: гр. Сапарева баня, ул. Джерман № 18, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък превозни средства № 3083-1 / 15.06.2017г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ТОШКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Тошка Илиева Ангелова с адрес: гр. Дупница, ул. Изгрев № 27 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3092-1/ 15.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Николай Иванов Златанов с адрес: гр.Сапарева баня, ул.Липа № 17, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3021-1 / 17.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА - КУЗМАНОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Марияна Димитрова Петрова - Кузманова с адрес: гр София, жк.Връбница, ул. 357-ма № 53 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3020-1/ 17.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СОКОЛОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Васил Йорданов Соколов с адрес: гр.София , жк. Младост ІV, бл. 433, вх. 2, ап. 41, ет. 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3110-1 / 21.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ДАНИЕЛА ИВАНОВА БОНЕВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Даниела Иванова Бонева с адрес: гр.Дупница, жк..Бистрица, бл.69, ет .2, ап.5 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3107-1 / 21.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Боряна Веселинова Желязкова с адрес: гр. Бургас, жк. Лазур, бл. 79, вх. 5, ет.4, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3102-1 / 21.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

Съобщение до СОНЯ ЕВГЕНИЕВА ГРЪНЧАРОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Соня Евгениева Грънчарова - с адрес: гр.София, жк. Люлин, бл. 262, ет. 5, ап. 21, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3119 -1 / 21.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КОСОВСКИ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Георги Веселинов Косовски с адрес: гр.София, жк. Надежда ІІІ, бл. 335, вх. А, ет. 5, ап. 14 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3116- 1 / 21.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЗЛАТАНОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Ивайло Николаев Златанов с адрес: гр.Сапарева Баня, ул."Липа" № 21 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък превозни средства № 3112- 1/21.06.2017г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 


Съобщение до ГЕРГАНА БОЯНОВА КЬОСЕВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Гергана Боянова Кьосева с адрес: с.Самораново, ул."Рила" № 5 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък превозни средства № 3085 -1 / 15.06.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до ЕМИЛИЯ СТОИЛОВА ГАЛЕВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Емилия Стоилова Галева с адрес: с.Ресилово, ул. Хан Крум № 25, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3031-1 /23.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Николай Йорданов Георгиев с адрес: с. Ресилово, ул. Здравец № 6 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3025-1 / 17.05.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ЮЛИЯН КИРИЛОВ АНГЕЛКОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Юлиян Кирилов Ангелков с адрес: гр.Сапарева баня, ул. Вихрен № 13, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък превозни средства № 3080-1 / 15.06.2017 г 

Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ЕЛЕНА ПЪРВАНОВА РАНОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Елена Първанова Ранова с адрес: гр. Сапарева баня, ул. Шипка № 1 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3078-1 / 14.06.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ БОЯДЖИЕВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Ивайло Методиев Бояджиев с адрес: гр. Сапарева баня, ул.Серафим Йорданов № 7, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства № 3076-1 / 14.06.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до АТАНАС СТОЙЧЕВ ЙОЦЕВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Атанас Стойчев Йоцев с адрес: гр. Сапарева баня, ул. Крайречна № 31, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3070-1 / 14.06.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК

 

 

Съобщение до СЕРГЕЙ ЖИВКОВ ИВАНОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Сергей Живков Иванов адрес: гр. Кюстендил, ул. Соволска № 42 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3057-1 / 13.06.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до САШКА ЙОРДАНОВА ТОМОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Сашка Йорданова Томова с адрес: с. Овчарци, ул. Верила № 21, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 2070-1/11.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до АДЕЛИНА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Аделина Йорданова Кацарска с адрес: с. Овчарци, ул. Водопада № 19, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3037-1 / 23.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СТЕФАН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стефан Димитров Добрев с адрес: с. Сапарево, ул. Мусала № 1А , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства № 2002-1/ 02.03.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АДВУКАТСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Марияна Георгиева Адвокатска с адрес: гр.Сапарева баня, ул.Ягода № 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства № 2072-1 / 11.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до МАРИЯНА ХРИСТОВА ВЕЛКОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Марияна Христова Велкова с адрес: с. Овчарци, ул. Георги Раковски № 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 3096-1/15.06.2017г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК