Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за постановено Становище № ЕО-1-1/2017г. на РИОСВ -Перник за съгласуван Общ устройствен план на община Сапарева баня

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.10.2017г. от Директора на РИОСВ - Перник Становище № ЕО-1-1/2017г. по екологична оценка с което се съгласува Общ устройствен план на община Сапарева баня.

Възложител: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
Съобщението  за постановеното становище е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 13.10.2017 г. за период от 14 дни. 
Становището се намира в Дирекция „БУТОСДЕМППОД" . Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.