НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 382/29.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина в обект 045, подотдел 141-а

Заповедта е достъпна в прикачения файл.