НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 381/29.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина в обект 044, подотдели 53-г, 55-а

Заповедта е достъпна в прикачения файл.