НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

 

Съобщение до МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГИЗДОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Милена Георгиева Гиздова с адрес: с.Крупник, обл. Благоевград,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1389-1 /14.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ВЛАДИМИР НИКОЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Владимир Николов Стамболийски с адрес:  гр.София, жк .Люлин, бл. 417, вх. Г, ет. 7, ап. 81 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1418-1 / 14.11.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЙОСИФ ИВАНОВ ЙОСИФОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Йосиф Иванов Йосифов с адрес:  гр.София, ул. Симеоновско шосе № 32, ет. 2 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1498-1 / 12.12.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до БОСИЛКА ВАСИЛЕВА КОЛАРСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Босилка Василева Коларска с адрес:  гр. София, жк. Дружба, бл. 527, вх.Г, ап. 7, ет. 3  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 2057-1 / 11.05.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ВИОЛЕТКА ИВАНОВА КАЦАРСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Виолетка Иванова Кацарска с адрес:  гр. Кюстендил, ул.Ракла № 5, бл.23, ап.6, ет. 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 2045-1 / 09.05.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева

 

 

Съобщение до КАТЯ НИКОЛОВА МАЛИНОВСКА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Катя Николова Малиновска с адрес:  гр. Благоевград, жк.Еленово, бл.72, вх. А, ет. 7, ап. 20, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 607 / 16.02.2015 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева

 

Съобщение до ЕКОФОРСИС

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Екофорсис с Булстат 200107876 и  адрес:  гр. Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, ет1 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 2009-1 / 28.03.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

Съобщение до ЗОРКА ХРИСТОВА БОЛЮКОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Зорка Христова Болюкова с адрес: с. Овчарци, ул. Липа № 7, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 2016-1/03.05.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ФРЕШ ДРИНГ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Фреш Дринг с Булстат 202545065 и  адрес с. Овчарци, ул. Спартак № 1,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 2012-1 / 28.03.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЙОВО ТРАНС

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Йово Транс с Булстат 201405224 и  адрес:  с. Сапарево, ул. Христо Ботев № 45 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 2010-1/ 28.03.2017 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СНЕЖАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Снежана Димитрова Атанасова с адрес: с.Войводино, обл. Пловдив, „ул.Волга" № 3, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 2006-1 / 02.03.2017 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ВАСИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Васил Димитров Николов с адрес: с. Овчарци, ул. Рила № 7, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 2031-1/09.05.2017г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК