НовиниПринтирай

Община Сапарева баня подписа допълнително споразумение за продължаване на проекта "Осигуряване на топъл обяд"

    След приключване на първоначалния договор с Агенция за социално подпомагане, Община Сапарева баня сключи допълнително споразумение за продължаване на проекта "Осигуряване на топъл обяд". Срокът за изпълнение на проекта, с допълнителното споразумение, е до 31.12.2017 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 338 лв.

 

     Със социалната услуга Община Сапарева баня ще продължи да подпомага най-нуждаещите се хора от общината. В рамките на 8 месеца ще продължи да бъде предоставян безплатен топъл обяд на нуждаещите се. С реализирането на проекта се цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храна.

      Потребители на услугата са общо 80 лица от цялата община.Топлият обяд ще продължи да бъде предоставян от Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня.