НовиниПринтирай

Съобщение от Националният осигурителен институт във връзка с предоставянето на електронни услуги с ПИК от отдел "Пенсии"

СЪОБЩЕНИЕ

 

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурените лица, които разполагат с 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубрика Е-услути/ Справки/ Справки по ЕГН и ПИК на НАП.
Чрез интернет страницата на НОИ осигурените лица могат да получават информация за:
- наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
- актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
- справка за издадени пенсионни разпореждания и др.


Информацията е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. За да може да ползва услугите, всяко лице трябва предварително да получи своя персонален идентификационния код. ПИК на НОИ се издава от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна, лично чрез представяне само на лична карта или от представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. За получения ПИК на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата. ПИК на НОИ е активен от деня, следващ неговото издаване.Възможно е при избор на справка да се визуализира екран с
предупредителни съобщения, касаещи сигурността на достъпа. Това не е грешка.Ако желаете да направите справка, Вие трябва да се съгласите с предложеното Ви продължение напред (за Internet Explorer, за Google Chrome). След това се достига
до екрана, на който се въвеждат ЕГН и ПИК и се стартира справката.Възможно е да има и друг проблем от настройката на Вашия компютър. Ако желаете, можете да се обърнете към наш служител, който ще Ви окаже съдействие в момента на работа на посочения телефон.
телефон - 0700 14 802

 

СПИСЪК НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА ОТДЕЛ "ПЕНСИИ"


• Справки чрез ЕГН и ПИК /ПИК на НАП/
• Изчисляване на прогнозна пенсия;
• Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам;
• Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране; » Актуално, състояние на изплащаните пенсии и добавки;
• Справка за издадени пенсионни разпореждания;

• Справки със свободен достъп
• Преизчисляване на осигурителен стаж къц трета категория труд;
• Избор на най-добър 36-месечен период п)реди 01.01.1997 г. за изчисляване на ИКП.


Административни усуги


• Подаване на заявление за издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и;
• Подаване на заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и;
• Подаване на документ за учащ (от физическо лице);
• Подаване на информация за учащ от учебно заведение;
• Подаване на заявление за издаване на удостоверение обр. УП-12 на наследниците на починал пенсионер;
• Подаване на заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно досие;
» Подаване на декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството - обр. УП-4;
• Подаване на декларация за семейни обстоятелства - обр. УП-5;
• Подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка;
• Подаване на заявление за преизчисляване на пенсия;
• Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и смяна на адреса на пенсионера;
• Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от РБ.
• Подаване на заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/ии добавка/и за ползване в друга държава - обр. УП-19; » Подаване на заявление за издаване на удостоверение за месечен размер на
получаваните суми за пенсия/и и добавка/и за ползване в др. държава - обр. УП-18;
• Подаване на заявление за издаване на удостоверение - не пенсионер - обр. УП-18а; Подаване на заявление за изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер.
• Подаване на заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на България или в друга държава и подаване на заявление за промяна от един адрес на друг на територията на друга държава;
• Подаване на заявление за спиране на пенсия;
• Заявление за издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер.
• Заявяване/промяна в начина на изплащане на пенсията от лица с адрес в други държави.

Заявленията по електронен път се подават на e-mail: kyustendil@nssi.bg