Общински съвет > Декларации по чл.12 от ЗПУКИПринтирай

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбраните общински съветници

Декларациите са достъпни в прикачените файлове.