НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица, на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до ЙОРДАНКА СМИЛЯНОВА ЗДРАВКОВА
 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Йорданка Смилянова Здравкова: гр.Сапарева баня, ул. Веслец № 4, че има издаден Акт за публично общинско вземане за  данък недвижими имоти и такса битови отпадъци .
№ 1446-1 / 23.11.2016 г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


 
Съобщение до АНГЕЛ ДАНЕВ МЛАДЕНОВ   


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Ангел Данев Младенов  с адрес: гр.София, жк.Лев Толостой , бл.14, вх.Б, ет.2, ап.19   , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци №  1412-1/ 14.11.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Станимир Георгиев Петков с адрес: гр.София, р-н Красно село,  ул.Хайдушка поляна № 3, вх. В, ет. 1, ап. 45, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  1406-1 / 14.11.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
 Съобщение до СИЛВИЯ ИЛЧОВА ИЛИЕВА
 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Силвия Илчова Илиева с адрес: гр София, жк.Хаджи Димитър, бл. 118, вх. Б, ет. 8, ап. 63  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци №  1496-1/ 12.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ КАМДЖИЛОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Драгомир Йорданов Камджилов с адрес: с.Овчарци ,  ул."Лозана" № 28  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци №  1492-1 / 12.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до МАРИН СТОИЛОВ МЛАДЖОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Марин Стоилов Младжов с адрес: гр.Дупница,  ул."Орлинска" № 62, вх.В, ет. 5, ап.17  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  1484-1 / 09.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до КИРИЛ НИКОЛОВ ЦИНЦИЙСКИ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Кирил Николов Цинцийски с адрес: гр. София,  ул."Чепинско шосе" № 25  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  1476-1 / 08.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК
Съобщение до МАЯ ИВАНОВА АВРАМОВА
 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Мая Иванова Аврамова с адрес: гр.София, жк. Дружба, бл. 67, вх. А, ет. 5, ап. 23  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  1474 -1 / 08.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВЪРГОЛОМОВ
 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Андрей Георгиев Върголомов с адрес: с.Ресилово,  ул."Хан Аспарух" № 3  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък  недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  1256- 1 / 17.10.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ГЕОРГИ КИРИЛОВ ВЪРГОЛОМОВ
 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Георги Кирилов Върголомов с адрес: с.Ресилово,  ул."Хан Аспарух" № 3  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци    №  1255 -1 / 17.10.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ЖАСМИНА ЛЮБЕНОВА СЕВДИНА

 
На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Жасмина Любенова Севдина с адрес: гр .Сапарева баня,  ул."Германея" № 11  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци    №  1470 -1 / 07.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до КИРИЛ РАЙЧОВ БОЛЮКОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Кирил Райчев Болюков с адрес: с.Овчарци,  ул.Бор  №.10, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1451-1 /23.11.2016 г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


 
Съобщение до ВАСИЛ ИВАНОВ ОВЧАРЧЕНСКИ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Васил Иванов Овчарченски с адрес: гр.Сапарева баня, ул. Паничище  № 63 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 1449-1/ 23.11.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
Съобщение до СИЛВИЯ АСЕНОВА ТЗАНОПУЛОС


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Силвия Асенова Тзанопулос с адрес:  гр.София, жк. Младост 1А, бл. 511, вх. 3, ап. 69, ет. 5, , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1400-1 / 14.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
Съобщение до МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЧЕЛИНСКА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Марияна Димитрова Пчелинска с адрес:  гр.София, ул. Руен  № 18, ет.3, ап.3 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1518-1 / 20.12.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ДОНКА КИРИЛОВА СПАСОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Донка Кирилова Спасова с адрес:  гр.София, ул."Тимок" № 67, ет.6  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци   № 1270-1 / 17.10.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ОГНЯН ЙОРДАНОВ МАНТАРКОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Огнян Йорданов Мантарков с адрес:  с.Овчарци, ул. „Синчец" № 10  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1398-1 / 14.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГОДИНОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Ивайло Христов Годинов с адрес:  с.Ресилово, ул. „Синчец" № 24 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 1375-1 / 09.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
Съобщение до ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЗЛАТАНЧЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Йордан Костадинов Златанчев с адрес:  гр.Сапарева баня,  ул. Нов живот № 13 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци   № 1364-1 / 09.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ДЕТЕЛИНА БЛАГОЙЧЕВА ДАМЯНОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Детелина Благойчева Дамянова с адрес:  гр.Средец ул."Ангел Кънчев  № 30  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1363-1/ 09.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
Съобщение до ЛАДИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Ладислава Йорданова Димитрова с адрес:  гр.Сапарева баня, ул."Липа" № 45,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1354-1/ 09.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до НАТАША ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Наташа Йорданова Георгиева с адрес:  гр. София, ул. Годеч  № 43, ет. 2, вх. Б, ап. 24, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1349-1 / 08.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
 
Съобщение до АНЕЛИЯ СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Анелия Стоянова Александрова с адрес:  гр. Сапарева баня, ул. Липа  № 37, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1336-1 / 08.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Цецка Георгиева Иванова с адрес:  гр. Сапарева баня, ул. Победа  № 48 че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1332-1 / 08.11.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева
Съобщение до ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВИДИНОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Лилия Василева Видинова с адрес:  с. Яхиново, ул. Д-р Петър Берон №  2  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1515-1 / 15.12.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева
Съобщение до ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА ВЕЛЧЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Лидия Йорданова Велчева с адрес:  гр. Сапарева баня, ул. Отец Паисий  № 5, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1504-1 / 14.12.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева


Съобщение до ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Йордан Георгиев Василев с адрес:  гр. София, жк.Връбница, бл.617, вх. А, ет. 6, ап. 16, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1472-1 / 07.12.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева


Съобщение до ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Павел Георгиев Спасов с адрес: гр.София, ул."Тимок" № 67, ет. 6, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1238-1/17.10.2016 г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до „МАРИОЛА ВАСИЛЕВА КИРОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Мариола Василева Кирова с адрес: гр.Добрич, жк. Дружба, бл.17 , вх.Е, ет1, ап. 1,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1208-1 / 29.09.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ВЕНЕТА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Венета Тодорова Филипова с адрес:  гр.София, ул. Лавале № 18, ет. 4 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1189-1/ 12.09.2016 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
Съобщение до ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КАЦАРОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Петър Костадинов Кацаров с адрес: гр.Дупница, „ул.Саморанска" № 58А, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1181-1 / 12.09.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.
Съобщение до МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Маргарита Георгиева Софрониева с адрес: гр.София, жк."Света Тройца"  бл.303, вх. В, ет.8, ап.79, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1533-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК
Съобщение до СЛАВЯНКА РАЙЧЕВА ЙОВЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Славянка Райчева Йовева с адрес: с.Блатино, общ. Дупница, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1531-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК
Съобщение до ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГЕРМАНОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Елена Кирилова Германова с адрес:с.Дамяница, обл. Благоевград, ул. Иван Козарев  № 17, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1529-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ЙОРДАН МИЛАНОВ ПЕШОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Йордан Миланов Пешов с адрес: с.Овчарци, ул.Липа" № 10, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1529-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ВАСИЛ ИВАНОВ НАУМОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Васил Иванов Наумов с адрес: гр..Сапарева баня, ул.Тинтява" № 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства  № 1524-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до ЮЛИАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Юлиана Василева Иванова с адрес: гр..Плевен, ул.Генерал Владимир Вазов" №  12, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 1528-1 / 23.12.2016 г.Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК