НовиниПринтирай

Ромският образователен фонд обявява конкурс за стипендии за академичната година 2017-2018 за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

  • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
  • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) - по програмата могат да кандидатстват само настоящи стипендианти, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
  • Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

RMUSP, RHSP

  • Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11 май 2017
  • Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25 юли 2017

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да заявяват открито ромския си произход;
  • Да бъдат студенти или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
  • Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
  • Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

 

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук