Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Община Сапарева баня обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците

Община Сапарева баня обявява обществено обсъждане на Проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Сапарева баня за  периода 2016-2020 година.


Очакваме Вашите мнения и предложения от 27.02.2017 до 28.02.2017 г. на адрес sap_oba@abv.bg или на място в общината: гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея No.1. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Сапарева баня е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), в съответствие е и със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на "Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.". Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е с период на действие 2016 - 2020 г.