НовиниПринтирай

Протокол от работата на комисията от проведен публичен търг за продажба на стояща дървесина в обект №041, състоящ се от отдели 99-г, 99-д, 104-з

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

Протокол 1 от 22.03.2017г. (579.08 KB)