НовиниПринтирай

Протокол №1 от проведен открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 16-к, 16-и

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №1 (879.67 KB)